Top 99 uz extension

12. sat.uz
13. mfa.uz
15. fat.uz
16. azu.uz