Top 99 uz extension

11. sat.uz
14. azu.uz
17. mfa.uz